سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی بلیط قطار
چ

چگونه بدون اینکه دیگران را برنجانید از آنها انتقاد کنید؟

baran bookapo.com ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۷

اگر شیوه درست بیان انتقاد را ندانید، حتی اگر ایرادتان درست هم باشد، باعث آزردگی و گاه تنفر دیگران خواهید شد