سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خیانت کثیف مسعود رجوی به کسی که او را فراری داد

asemaneh qeshmdaily.com ۰۲ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۳۳۴

رجوی در همین نشست درون مایه کثیف خود را بیرون ریخت و با شیادی شروع کرد به گفتن مسائل سکسی! اینکه همسر قبلی ناصر به رجوی نامه نوشته و از مناسبات جنسی ناصر شکایت داشته و نوشته بوده که ناصر خواهان رابطه جنسی هست که نرمال نیست!