سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

زردی نوزاد : چیزهایی که نیازه والدین بدونند

daneshjo daneshjoin.ir ۱۹ بهمن ۹۹ لینک ثابت دیدگاه ۵۵

بیشتر نوزدایی که تازه به دنیا میان حداقل کمی زردی دارند. این بیماری که به عنوان زردی شناخته میشه یه قسمت بسیار معمول از دوره نوزادی هست. اما در بعضی موارد نادر میتونه منجر به یک مشکل جدی تر شود، یا نشونه ای از یک مشکل جدی تر باشد. به ... »