سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

۱۰ خودروی جنگی و زرهی برتر دنیا !

repenter 7zero-fa.blogspot.com ۰۸ آذر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۸۵

در طی قرن اخیر، خودروهای جنگی و زرهی پیاده نظامی ( نفربر زرهی )، از جمله وسایل نقلیه ای بودند که نیروها را به مراکز مناطق جنگی می بردند و به پیروزی آنها در جنگ کمک می کردند. اما در بین همین وسایل نقلیه جنگی، بهترین هایی وجود دارد که ... »