سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ب

بد خوابی کودکان

reza377 dailylink.ir ۰۲ بهمن ۱۳۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۹

خواب یکی از ضروری ترین نیازهای انسان است که اهمیت آن خصوصا در دوران کودکی و رشد بسیار مهم است. زمان خواب می تواند برای کودک اوقات شیرینی باشد و از طرفی هم ممکن است جدایی از اعضای خانواده، هراس و نگرانی زیادی را برای او به همراه داشته باشد.