سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ت

تو هرگز در اهواز احمد محمود نبودی

hamidr navaar.ir ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۸۶

“زمین سوخته” احمد محمود روایت اهوازی است که هیچ یک از نویسندگان ادبیات موسوم به دفاع مقدس هرگز در آن نبوده‌اند. اهوازی که فقط مردی مانند احمد محمود می‌تواند آن را بشناسد چون به تمامی آن را زیسته است. اهوازی که کمتر شباهتی به روایتهای آمیخته به حماسه و شکوه ... »