سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ص

صف یک کیلومتری برای خریدن لباس عروس + عکس

hosseinmiri pardad.ir ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۸۰۱

صف چند کیلومتری برای ورود به پاساژ قبل از باز شدن در تشکیل شده بود و حتی بسیاری نیز با زدن چادر در پشت در بسته شب را به صبح رساندند.