سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ز

زنان امروزی، چه ویژگی‌هایی را در مردان جذاب می‌دانند

benita benita.ir ۰۲ آذر ۱۳۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۲۸۱

بر اساس نظر مردم، زنان و دختران امروزی جذابیت جسمانی را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی جذابیت مردان می‌دانند اما عوامل مهم‌تر ازآنچه فکر می‌کنید برای بانوان مدرن امروزی اهمیت دارد. عواملی که شاید همانند جذابیت جسمانی در اولین دیدار نتوانند آن را تشخیص دهند، اما به‌مرورزمان باگذشت عمر رابطه ... »