سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ج

جنجال تجاوز به زن آواره سوری در لبنان

dell qudsonline.ir ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۵۶۹

علی رغم این که عاملان این حادثه هنوز یافت نشده اند اما خبر آن موجی از انزجار عمومی و جنجال رسانه ای در لبنان ایجاد کرده است.