سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

س

سخنانی ارزنده و آموزنده از استاد دکتر علی شریعتی

senoghteh dailytour.wordpress.com ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۶

نان دموکراسی می گوید: رفیق، حرفت را خودت بزن، نانت را من می خورم. مارکسیسم می گوید: رفیق، نانت را خودت بخور، حرفت را من می زنم...