سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ن

نوجوانی که غیرتش زن خبرنگاررامجبور به حفظ حجاب کرد + تصاویر

morishah 598.ir ۰۴ خرداد ۱۳۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۵۰۳

مهدی همان نوجوانی است که یک سال پس از اسارت، در برابر درخواست خانم خبرنگاری بی حجاب برای مصاحبه، خطاب به او شعر زیر را خواند و شرط مصاحبه را محجبه شدن آن خبرنگار قرار داد و او مجبور شد تا حجاب خود را رعایت کند