سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ش

شعری از ایرج میرزا (زن)

senoghteh dailytour.wordpress.com ۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۶۳

زن گرفتم شدم ای دوست به دام زن اسیر من گرفتم تو نگیر چه اسیری که ز دنیا شده ام یکسره سیر من گرفتم تو نگیر بود یک وقت مرا با رفقا گردش و سیر یاد آن روز بخیر زن مرا کرده میان قفس خانه اسیر من گرفتم تو نگیر