سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ا

از خانم هاي طلبه بدم مي آيد

hamzeh venoosiha.parsiblog.com ۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

اين يک توهين به من است. مگر من لولو خُرخُره هستم که خودش حاضر نشد جلو بياييد و شوهرش را براي انجام کارهايش پيش من مي فرستد؟ مگر من چکارش ميکنم؟ اين طور آدم ها حتما به طرف مقابلشان شک دارند که اينطور رفتار مي کنند. من هميشه از خانم ... »