سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

م

مرد جوان، قربانی هوس‌های شیطانی زن جوان شد

tehran98 tehran98.com ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۸۴۳

من ليوان شربت را سر کشيدم و منتظر بودم تا زن جوان برگردد ولي ناگهان سرم گيج رفت و ديگر نفهميدم چه اتفاقي افتاد. وقتي به هوش آمدم خودم را در وضعيت بسيار ناجوري در داخل آن خانه ديدم. بلند شدم تا از آن جا فرار کنم. در اين لحظه ... »