سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چگونگی نقد علمی مبانی تمدن غرب

saki1360 rah1.blogfa.com ۱۱ آبان ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۴۳

بیم آن می رود که ناخودآگاه به سمت دیدگاهی گرایش پیدا خوایم کرد که دارای قلمی قوی تر و بیانی شیواتر باشد و در عمل مقهور سحر کلمات شده ایم نه قوت علمی مباحث

مقدمه ی کتاب الگوی پیشرفت اسلامی

saki1360 edalattalabir.blogfa.com ۰۲ مرداد ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۴۶

در حوزه انديشه هم -که برخي مفاهيم مانند بت پرستش مي شوند- روش کار از نفي مفاهيم غير الهي شروع مي شود؛ که بر مبناي مفاهيم و تعاريف مدرن ساختارهاي اجتماعي شکل مي گيرد و براي اصلاح ساختارهاي ناکارآمدِ مدرن بايد به نقد و نقض  مفاهيم علمي حاکم بر اين ... »