سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

عدم تغییر ساعت کار ادارات در ماه رمضان

aidaf dolat.ir ۲۸ خرداد ۹۴ لینک ثابت دیدگاه ۱۸۴

سخنگوی دولت: مقید به اجرای قانونیم!

ساعات كار ادارات در ماه مبارك رمضان

aidaf tabnak.ir ۱۰ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۹۷

در کلیه استانها به استثنای تهران، فعالیت اداری، صبح‌ها با یک ساعت تاخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد.در تهران هم ساعت شروع فعالیت اداری ساعت ...