سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

با انتشار نامه اي صورت گرفت: تكذيب خبر پيوستن اعضاي ستاد رضوان به ستاد موسوي

sedaye-edalat dolateyar.ir ۱۹ خرداد ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۹

دبيراجرايي ستاد مردمي رضوان در نامه اي خطاب به رييس ستاد هماهنگي حمايت هاي مردمي دكتر احمدي نژاد، خبر يكي از سايت هاي حامي ميرحسين موسوي را درباره پيوستن اعضاي ستاد مردمي رضوان به ستاد موسوي را تكذيب كرد و خواستار پيگرد قانوني اين موضوع شد.