سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

فیلمی در ستایش از لیدر جریان انحرافی

nagidid asriran.com ۰۸ خرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۵۷

شورای پروانه ساخت معاونت سینمایی، ساخت فیلمنامه ای در ستایش لیدر جریان انحرافی را مورد تایید قرار داده است.