سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خاک، سجده، سؤال

amir fetrat.com ۲۳ اردیبهشت ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۳۶۷

چرا نماز می خوانید؟ چرا مغرب سه رکعت؟ چرا نماز صبح 4 رکعت نیست؟ چرا رمضان ماه روزه است؟ چرا ...