سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

هشت دلیل برای سخت بودن کار در ابتدای هفته

aidin techshot.ir ۲۱ مهر ۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۹۱

اگر هر هفته شنبه صبح در برخواستن از خواب مشکل دارید، حتما یک جای کار مشکلی وجود دارد. زندگی به امید فرا رسیدن تعطیلات آخر هفته نمی تواند راهبردی بلند مدت باشد. نمی توان با این منطق زندگی کرد که قرار است طی روزهای هفته کاری که دوست نداریم را ... »