سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آتش “جشن شده”, آتش مهر وطن است

hoor qalamnews.com ۱۰ بهمن ۹۴ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۰

“سده” را کهن‌ترین جشن ایران ‌زمین و به تعبیری کهن‌ترین جشن جهان می گویند . جشن سده به روایت نسخه‌هایی از شاهنامه فردوسی، یادگار هوشنگ، پاد‌شاه پیشدادی است. گویند هوشنگ‌شاه برای شکار با همراهان خویش به کوهستان رفت که نگاهش به مار سیاهِ بزرگی خورد، سنگی به سوی مار رها ... »

«سده» و راز وارگی های آن …

nasour nasour.net ۱۱ بهمن ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۹

از دیدگاه اسطوره شناسی پیدایش آتش به هوشنگ شاه که یکی از شاهان پیشدادی است، منسوب می شود. به روایت فردوسی روزی هوشنگ شاه به شکار می رود و بر سر راه خود ماری سیاه رنگ و تیره تن می بیند. وی که نخستین بار است که این موجود عجیب ... »