سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تجمع دانشجویان مقابل سفارت سوئیس

h1h2h3 tabnak.ir ۳۰ مهر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۴۶

تاریخ وارد صفحه دیگری شده است. صفحات تاریخی که معاصران نمونه‌ای برای آن سراغ ندارند. حوادث سرنوشت‌ساز تاریخی به سرعت و ناباورانه یکی پس از دیگری به وقوع می‌پیوندند و دنیا در یک پیچ ‌تاریخی قرار گرفته است....