سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

احمدی نژاد و “یک و بام و دو هوا”ی دخالت در امر قضا !

tanhaaa asriran.com ۲۶ شهریور ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۵

احمدی نژاد در قبال قوه قضاییه و مداخله اش در امور آن ، سیاست دوگانه ای دارد ؛ از یک سو وقتی می خواهد به سوالی در این باره پاسخ ندهد ، می گوید من حق دخالت ندارم ولی زمانی دیگر ، خط و نشان هم می کشد که کابینه ... »