سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

انواع غارسنگ

freenewsagency zhiwaar.com ۱۱ اسفند ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۸۱

به تمامی غار سنگ هایی که بر اثر چکیدن آب از سقف غار و تشکیل عمودی آن در زیر سقف پدید می آیند،چکنده گفته می شود.زمانی که آب محتوی بیکربنات سدیم از منافذ سقف به شکل چکه فضای غار راه می یابند،به علت تماس با هوای