سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نکته پنهان برنامه نود / بیست میلیارد هزینه این فصل سپاهان

kalaqnews goal.com ۲۳ اسفند ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۲

بیست میلیارد هزینه برای یک فصل می تواند بحث های زیادی با به همراه داشته باشد که کوچکترین آنها رعایت نکردن سقف قرارداد است .