سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

16 میلیارد از بیت المال در جیب 10 نفر

nagidid fardanews.com ۲۴ تیر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۸۷

با این حال آنهایی که بنا داشتند با عبور از مرز رقم های میلیاردی به لحاظ کمی تیم‌های قدرتمندی را برای لیگ دوازدهم ببندند؛ هرگز به این اعتراض‌ها توجه نکردند و بدون درنظر گرفتن قوانین محدود کننده‌ای مثل قانون سقف قرارداد، پای میز مذاکره با ستاره های فصل نقل و ... »