سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ا

انفجار دریاچه‌ای در کامرون!

hosseinmiri gooyaonline.com ۲۲ آبان ۱۳۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۳۰۴

دود غلیظی همه جا را فراگرفت، هیچ کس نمی‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بعد از چند لحظه همه مردم روستا بیهوش روی زمین افتادند.