سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تصاویر بسیار زیبا از کاخ ابراهیم پاشا

pardad pardad.ir ۲۹ مرداد ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۸۶۰

ابراهیم پاشا صدراعظم با تدبیرسلیمان قانونی معروفترین سلطان عثمانی از جمله افرادی است که به واسطه سریال حریم سلطان در کشورهای منطقه بسیار معروف شده ..