سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تاثیر نژاد، قوم و محل تولد در خودسازی

hassan aghatehrani.com ۰۱ اسفند ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۰

آیا لهجه، مکان و جنس خاصّی، بر دیگری فضیلت دارد؟

او به بهشت می رود یا نه، به ما ربطی ندارد.

hassan aghatehrani.com ۰۷ تیر ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۲۲

در زمان های گذشته در آسیاب ها، اسب و یا قاطری را به سنگ آسیاب می بستند و این حیوان ساعت ها با چشم بسته، سنگ آسیاب را می چرخاند و گندم ها را آرد می کرد. وقتی چشم هایش را باز می کردند، یا در همان جای سابق بود ... »