سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تولید سلولهای عصبی از سلولهای بنیادی/ گامی در جهت درمان آسیبهای مغزی

freenewsagency mehrnews.com ۱۶ آبان ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۳۱

پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از سلولهای بنیادی بزرگسال و کشت آن بر روی نانو لوله های کربنی در فاز حیوانی موفق به تمایز این سلولها به سلولهای عصبی شدند.