سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ساخت نوشیدنی ضد پیری

freenewsagency irinn.ir ۱۴ خرداد ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۶۰

به گزارش خبرگزاری فرانسه،  این نوشیدنی جدید که خواص ضد اکسیدشدگی دارد در بردارنده شصت نوع ریزعنصر است که از بیش از سی نوع گیاه بدست آمده است. این ماده نوشیدنی با خواص بازدارندگی و درمانی خود از طریق تکثیر سلولهای مغز، توانایی های ذهنی را بهبود می دهد.