سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مرگ سمندري خشکيدن سرچشمه بود؛ آب از آب تکان نخورد

freenewsagency safarbank.ir ۱۷ فروردین ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۹۸

جنوب خراسان، تايباد، زادگاه هنرمند برجسته‌اي بود که نواختن دوتار را از پدرش عبدالرحمن آموخت و ديري نپاييد که در شمار برجسته‌ترين نوازندگان درآمد. پدرش آرايشگري مي‌کرد و به خانه که مي‌آمد دوتار مي‌زد. حسين عاشق ساز بود و دلش مي خواست ...