سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سمیه و شاهرخ یادتان هست؟

manaei asemaniha90.com ۲۳ مهر ۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۵۸۶

سمیه وشاهرخ همسن وسال مابودند.شانزده ساله.عاشق ومعشوق.دوستشان داشتیم چون مثل افسانه هابرای رسیدن به هم جنگیده بودند و حالاپای چوبه دار،سمیه میگفت بخشش نمی خواهد،یاباشاهرخ آزادمی شودیا کناراو اعدام. از زندان که آزاد شدند با هم ازدواج نکردند. می گویند سمیه بعدها دوبار ازدواج کرد. شاهرخ هم از ایران ..... ... »