سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

موش ها شهرداری تهران را شكست دادند!

kalaqnews asriran.com ۱۸ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۳

سمی كه شهرداری تهران در جوی‌ها استفاده می‌كند دیگر جوابگو نیست چرا كه موش‌ها با تغذیه زباله‌ها اثر این سم را بعد از مدتی خنثی می‌كنند!