سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

“داستانی زیبا و تکان دهنده” حتما حتما بخونیدش

ronaldo sangariha.com ۰۳ آبان ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۴۹۵

پزشک وجراح مشهور (د. ایشان) روزی برای شرکت دریک کنفرانس علمی که جهت بزرگداشت وتکریم او بخاطر دستاوردهای پزشکی اش برگزار میشد، باعجله به فرودگاه رفت.. بعدازپرواز ناگهان اعلان کردندکه بخاطر اوضاع نامساعدهوا ورعدوبرق وصاعقه، که باعث ازکارافتادن یکی ازموتورهای هواپیماشده ، مجبوریم فروداضطراری درنزدیکترین فرودگاه را داشته باشیم.. دکتربلافاصله ... »

شاه کلید مشکلات زندگی

ronaldo sangariha.com ۰۳ آبان ۹۲ لینک ثابت یک دیدگاه ۲۳۱

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم. ● قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم. ● قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد. ● قفل سوم اینکه دوست ... »