سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سنگ متولد ماه فروردین – الماس – طلسم‌ خوشبختی‌

pershianf zar.ir ۰۷ فروردین ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۶

الماس (Diamond)، یكی‌ از گرانبهاترین‌ سنگ های‌ روی‌ كره‌ زمین‌ است‌ كه‌ از فراوان‌ ترین‌ عنصر موجود - یعنی‌ كربن‌ - ساخته‌ شده‌ و سخت‌ ترین‌ ماده‌ را تشكیل‌ می‌دهد. بلورهای‌ الماس از ...