سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تصویری: بارش شهاب سنگ شلیاقی بر آسمان زمین در سال 2010

shahin65 binahayat.net ۰۴ اردیبهشت ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۳

تماشای بارش شهاب سنگ شلیاقی (صورت فلکی 'بریط') در آسمان همیشه دیدنی اما نکته جالبتر می شود وقتی این بارش در روز اتفاق افتد ، در حالی که چشم مستقیم از دیدن این بارش زیبا [...]