سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سنگ متولد ماه تیر – یاقوت – سمبل‌ عشق و میهن ‌پرستی‌

pershianf zar.ir ۱۲ تیر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۹۱

سنگ‌ متولدین‌ تیرماه‌ ، ياقوت قرمز (RUBY) است. رنگ‌ قرمز یاقوت‌ سمبل‌ عشق، میهن ‌پرستی‌ و