سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

زبرجد(Peridot)، سنگ متولدین ماه مرداد

pershianf zar.ir ۱۰ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۳

زبرجد (Peridot)، گوهر زیبایی‌ است‌ كه‌ هم‌ جواهر فروشان‌ و هم‌ مردم‌ عادی‌ كمتر درباره ی آن‌ اطلاعات‌ دارند. این‌ گوهر زیبا كه‌ نام‌ آن‌ از زبان‌ یونانی‌ سرچشمه‌ گرفته‌ و معنی‌ و ...