سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

س

سنگ نگاره ای به قدمت تمام تاریخ در ایران

gohari alomashhad.net ۱۰ دی ۱۳۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۲۴۴

سنگ نگاره شتر سنگ، شاهد تمام قرن ها و دوران های ایران، نماد هوش ایرانیان