سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سنگ نگاره ای به قدمت تمام تاریخ در ایران

gohari alomashhad.net ۱۰ دی ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۲۴۴

سنگ نگاره شتر سنگ، شاهد تمام قرن ها و دوران های ایران، نماد هوش ایرانیان