سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سن متوسط دختران و زنان خیابانی در تهران و شهرهای بزرگ + تصویر

javad_17 ofoghnews.ir ۲۳ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۹۱۶

«آینده»، سردار سید علی صنیع خانی در یادداشت ارسالی خود نوشته است: روایت است که روزی یکی از اولیاء خداوند در راهی به گروهی برخورد کرد که گرد مردار سگی جمعند و هر یک سخن از عیوب مردار برمی شمردند،..