سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شرط عروس خانم برای بله گفتن به آقای داماد؛ به میرحسین رای بده تا باهات ازدواج کنم!

jaam baznevis.com ۱۳ خرداد ۸۸ لینک ثابت یک دیدگاه ۱۹

عروس خانم پيش از آن كه در پيراهن سپيد عروسي بنشيند در حضور دو خانواده به آقاي داماد گفت: تنها در صورتي موافق اين ازدواج هستم كه بدانم به میرحسین رای میدی. به نظر من و خانواده ما، ميرحسين موسوي، مديري ارزشمند و شايسته است حمايت از او معنا و تصوير روشني براي ... »