سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تعطیلی شرکتهای پیمانکاری در صورت عدم تخصیص یارانه

joojooloo ilna.ir ۱۹ اردیبهشت ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۷۸

تبعات تعطیلی پروژه های شرکتهای پیمانکاری بسیار گسترده خواهد به طور مثال با توجه به اینکه اقشار طبقه پایین جامعه از طریق پروژه های عمرانی امرار معاش می کنند به شدت دچار مشکل می شوند.