سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

با هزینه‌ای کمتر از مخابرات به مردم تلفن ثابت می‌دهیم

irbest itna.ir ۱۶ آبان ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۶۳

حضور شرکت‌های اینترنتی و PAP در انتخابات دور سوم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیار پررنگ بود و تا جایی که توانستند تعداد شایان توجهی از صندلی‌های هیئت مدیره را از آن خود کنند. محمد حسن شانه‌ساززاده...