سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شرکت‌های بزرگ یا کوچک؛ کار کردن در کدامیک بهتر است؟

photo zoomit.ir ۲۱ اردیبهشت ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۶۴

جوانان بسیاری مانند من و شما اکنون به دنبال کار ایده‌آل خود می‌گردند. از شرایط گل و بلبل که بگذریم گاهی انتخاب با ماست که برای یافتن کار به دنبال شرکت‌های کوچک برویم یا بزرگ؛ شرکت‌های کوچک جای زیادی برای پیشرفت دارند در حالی که در کمپانی‌های بزرگ جایگاه‌های سازمانی ... »