سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

حذف نام ایران از سایت کسپرسکی

hosseinmiri gooyait.com ۰۸ تیر ۹۲ لینک ثابت یک دیدگاه ۹۷

شرکت کسپرسکی به یکباره نام ایران و نمایندگان ایرانی اش را از سایت خود حذف کرد. با این کار، کسپرسکی هم به جمع شرکت های امنیتی اضافه شد که که نام ایران را از بخش نمایندگان سایتشان حذف کرده اند.