سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شش كلمه و تمام حكمتها

moshk moshk.ir ۲۲ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۱۳

دوچيز رافراموش مكن: خدا و مرگ. دوچيز رافراموش كن:نيكي كه به كسي مي كني وبدي كه به تو مي كنند. چون درمجلسي داخل شوي...