سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تاملی بر شعار تیم ملی ایران با نام ” شاهزادگان پارسی “

reza377 dailylink.ir ۲۲ دی ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۹

در ورزشگاه آبادان شعار آبادان برزیلته بعد سیاسی به خود می بیند و شعار یاشاسین آزربایجان تبریز حکم تجزیه طلبی را می گیرد. آنهایی که شعارهای قومیتی را تجزیه طلبی می دانند، شعار شاهزادگان پارسی را چه می نامند.