سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تصاویری منتشر نشده از شعبان بی‏مخ

asemaneh qeshmdaily.com ۲۹ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۸۵۰

پهلوان پهلوی لقبی بود كه فرح پهلوی به شعبان جعفری داد تا شاید تشكری ویژه از خدمتی ویژه كرده باشد.

عکس: قبر شعبان بی مخ

TOM-CAT_Master tabnak.ir ۰۱ شهریور ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۳

این عکس مربوط به قبر شعبان جعفری(شعبان بی مخ) از عوامل کودتای 28 مرداد است.